Artros

Har du artros i knä och/eller höft?

Vi söker män och kvinnor med smärta i höft och/eller i knä pga artros för en studie på smärta i samband med artros.

För att kunna delta ska du:
– vara 18 år eller äldre
– vara otillräckligt smärtlindrad på din nuvarande behandling som du har tagit regelbundet (mer än 4 ggr/vecka) de senaste 4 veckorna
– avstå från din ordinarie smärtstillande behandling. Du kommer att få paracetamol (=Alvedon/Panodil) som extra smärtlindring i tillägg till studieläkemedlet
– vara villig att få studieläkemedel genom att ett injektion ges under huden vid den första behandlingen och därefter varje åttonde vecka.

Du kommer till mottagningen för besök varje månad i upp till 13 månader, sammanlagt upp till totalt 17 besök. Under studien kommer du att svara på frågeformulär och blod-och urinprover tas. Röntgenundersökning görs under screeningdelen och därefter under bestämda tider under studien. Magnetröntgen kan också komma att utföras. Deltagandet och studieläkemedel är kostnadsfritt. Reseersättning utgår.

Studien har granskats och godkänts av Läkemedelsverket och etisk prövningsnämnd. Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helt avbryta ditt deltagande.

Pharmasite
Föreningsgatan 26, 211 52 Malmö
Norra Strandgatan 21, 252 20 Helsingborg.

 

 

 

Kontakta oss

Lämna ditt meddelande här, så tar vi kontakt med dig när vi kan.