Diabetes

Just nu söker vi patienter till en ny typ av behandling för diabetes med en blodsockersänkande effekt, där man vill se om det nya läkemedlet kan minska risken för hjärtinfarkter samt hur stor viktminskande effekt det har.

Har du diabetes typ 2?

På Pharmasite i Malmö och Helsingborg pågår ett forskningsprojekt med ett nytt läkemedel som undersöker effekt gällande hjärtkärl händelser och viktförändring hos typ 2-diabetiker.

 

Du kan vara aktuell för denna läkemedelsstudie om du:
– Har diabetes typ 2, är över 18 år och har ett HbA1c mer än 53mmol/l eller 7%

 

Och om du samtidigt har:
– Vårdats på sjukhus för hjärtsvikt, slaganfall, hjärtinfarkt, angina, angiografi någon
gång de senaste åren.

 

Eller om du är man 50 år eller äldre eller kvinna 55 år eller äldre och uppfyller något av nedanstående kriterier:
– Högt blodtryck (över 140/90) även om du behandlas för det
– Är överviktig (BMI över 35 kg/m2)
– Röker minst 1 cigarett/cigarr/pipa om dagen

 

Utöver läkemedel får alla deltagare flera hälsokontroller under studien. Din medverkan är frivillig och kostnadsfri. Reseersättning utgår.

 

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden.

 

För Malmö kan du ringa 040 971260 och Helsingborg 042 146552.
Alternativt mejla studier@pharmasite.se

 

Pharmasite
Föreningsgatan 26, 211 52 Malmö
Norra Strandgatan 21, 252 20 Helsingborg.

 

 

 

Kontakta oss

Lämna ditt meddelande här, så tar vi kontakt med dig när vi kan.