Klimakteriebesvär

Ny studie på klimakteriebesvär på vår klinik i Malmö.

Vi söker personer med klimakteriebesvär som värmevallningar till en läkemedelsstudie. Syftet med studien är att undersöka om behandling med ett hormonfritt preparat, fezolinetant, kan minska antalet värmevallningar.

Vi söker dig som är mellan 40-65 år som inte längre menstruerar, och besväras av värmevallningar. För att eventuellt kunna delta får du inte eller vill inte behandlas med hormonpreparat för dina besvär.

Studien omfattar ca 10-12 besök på kliniken under 30 veckors tid. Alla deltagare får genomgå hälsokontroller, EKG, vaginalt ultraljud och blodprovstagningar samt fylla i e-dagbok och svara på frågor gällande livskvalitet under den tid studien pågår. Alla studierelaterade undersökningar, provtagningar och läkemedel är kostnadsfria. Ersättning för resor till och från kliniken utgår.

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta deltagandet. De personuppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket.

 

Kontakta oss

Lämna ditt meddelande här, så tar vi kontakt med dig när vi kan.