Psoriasis

Har du psoriasis?

På Pharmasite pågår ett nytt forskningsprojekt med ett nytt läkemedel mot psoriasis.
Vi söker patienter som har medelsvår till svår psoriasis som varit stabil de senaste 6 månaderna.

Utöver läkemedel får alla deltagare flera hälsokontroller under studien. Din medverkan är frivillig och kostnadsfri. Reseersättning utgår.

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden.

För mer information är du välkommen kontakta:
Pharmasite Malmö: tel 040 971260
Pharmasite Helsingborg: tel 042 146552

Pharmasite
Föreningsgatan 26, 211 52 Malmö
Norra Strandgatan 21, 252 20 Helsingborg.

 

 

 

Kontakta oss

Lämna ditt meddelande här, så tar vi kontakt med dig när vi kan.