Ångeststudie

Upplever du eller någon du känner ångest?

Fundera på att delta i en klinisk forskningsstudie om ångest

Studien SEP361-226 undersöker ett prövningsläkemedel för att ta reda på om det fungerar på personer med generaliserat ångestsyndrom (GAD). Studien undersöker också hur säkert prövningsläkemedlet är och hur kroppen reagerar på det.

Vi söker personer som:

  • är mellan 18 och 65 år gamla
  • har en diagnos eller symtom på GAD
  • inte har en pågående depression
  • inte har någon behandling med psykofarmaka

Studien pågår i upp till 12 veckor och kräver ca åtta besök på studiecentret.

Vi planerar att skriva in ett stort antal olika deltagare. Vissa tillstånd och läkemedel kan påverka människor på olika sätt beroende på ålder, kön och ursprung/etnicitet.

Vill du delta eller ha mer information? Fyll kontaktformuläret nedan så återkommer vi med mer information.

Kontakta Per Ekdahl på telefon 0769 31 06 24

Ansök redan idag

Att medverka är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande om du så önskar.

Kontakta Per Ekdahl på telefon 0769 31 06 24