KOL-studie

Har du KOL och vill vara med i en läkemedelsstudie?

Vid Pharmasite pågår en ny internationell studie där man ska utvärdera ett nytt läkemedel under utveckling som ska ges som tillägg till ordinarie KOL-medicinering.

För att kunna delta i studien krävs bl.a:

  • att du är över 40 år
  • att du har svår KOL
  • att du är rökare eller har varit rökare i minst 10 år

– att du det senaste två åren haft två skov som behövt behandlas med antibiotika eller kortisontabletter, eller blivit inlagd på sjukhus för en försämring av din KOL:

Studien kommer att pågå i 52veckor och innebär totalt ett besök på kliniken varje månad. Samtliga besök hos läkare och studieläkemedlet är gratis. Ersättning utgår för resor.

Om beskrivningen ovan passar in på dig och om du är intresserad av ytterligare information om ovanstående studie är du välkommen att ringa till Stina på telefon 040 971260 eller skicka e-mail till info@pharmasite.se

Ansvarig läkare för studien är Pekka Koskinen

Ansök redan idag

Att medverka är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande om du så önskar.