Migränstudie

Lider du av migrän och önskar delta i en studie med ett nytt läkemedel mot sjukdomen?

Vi söker personer med migrän till en läkemedelsstudie. Syftet med studien är att undersöka effekt och säkerhet vid daglig eller varannan dags användning av ett läkemedel under utveckling jämfört med placebo.

Läkemedlet har i tidigare studier testat säkert samt visat på god effekt vid akut migrän, och är sedan tidigare godkänt i USA och Europa.

Kriterier för deltagande:

  • Vara minst 18 år
  • BMI på högst 33 kg/m2
  • Haft återkommande migränanfall i minst ett år
  • Fått första migränanfallen innan 50 års ålder
  • Ha mellan 4–14 migränattacker i månaden
  • Ha tidigare testat förebyggande medicin mot migrän.
  • Ej tidigare ha opererat magtarmkanalen eller kronisk magtarmsjukdom

Studien pågår i upp till 36 veckor på Pharmasite i Malmö. I studien kommer du att få ta läkemedlet eller placebo i totalt 12 eller 24 veckor.

Samtliga besök och läkemedel i studien är kostnadsfria.

Vill du delta eller ha mer information? Fyll kontaktformuläret nedan så återkommer vi med mer information.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ansök redan idag

Att medverka är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande om du så önskar.