Övervikt med diabetes

 

Undersökning av potentiella nya behandlingar mot fetma

Se om vår kliniska prövning inriktad på fetma är lämplig för dig.

I SYNCHRONIZE™-2-prövningen testas ett prövningsläkemedel i syfte att se om det fungerar för att minska kroppsvikten och förbättra blodsockervärdena hos personer
med diabetes  typ 2. I prövningen kommer man också att titta på om prövningsläkemedlet är säkert och hur kroppen reagerar när man tar det.

Förhoppningsvis kan prövningsläkemedlet hjälpa till att behandla eller hantera övervikt och fetma genom att:

 • ge mättnadskänsla
 • öka kroppens energiförbrukning
 • få maten att röra sig långsammare genom matsmältningskanalen (tarmen).

Du eller någon du känner kanske kan delta om du/den personen:

 • har ett kroppsmasseindex på 27 kg/m2 eller mer (övervikt eller fetma)
 • har haft diabetes typ 2 i minst sex månader, och får behandling för det
 • har gjort minst ett försök att gå ner i vikt genom kost och fysisk aktivitet, men inte uppnått målet.
 • har ett Hba1c värde på över 48mmol/ml eller över 6,5%
 • Du får inte behandlas med insulin 

 Studien pågår i Malmö och all besök sker där.

  Anmäl dig här.

  Att medverka är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande om du så önskar.