Övervikt med diabetes

Övervikt med diabetes

Övervikt med diabetes   Undersökning av potentiella nya behandlingar mot fetma Se om vår kliniska prövning inriktad på fetma är lämplig för dig. I SYNCHRONIZE™-2-prövningen testas ett prövningsläkemedel i syfte att se om det fungerar för att minska kroppsvikten...
Ångest

Ångest

Ångeststudie Upplever du eller någon du känner ångest? Fundera på att delta i en klinisk forskningsstudie om ångest Studien SEP361-226 undersöker ett prövningsläkemedel för att ta reda på om det fungerar på personer med generaliserat ångestsyndrom (GAD). Studien...
Hjärt- kärlsjukdom

Hjärt- kärlsjukdom

Hjärt- kärlsjukdomsstudie Vi letar efter deltagare för en studie som utforskar hur man kan bättre förhindra kardiovaskulära händelser Som deltagare i studien behöver man endast gå på ett läkarbesök. Deltagare i denna studie kan bli erbjudna att delta i en framtida...
KOL

KOL

KOL-studie Har du KOL och vill vara med i en läkemedelsstudie? Vid Pharmasite pågår en ny internationell studie där man ska utvärdera ett nytt läkemedel under utveckling som ska ges som tillägg till ordinarie KOL-medicinering. För att kunna delta i studien krävs bl.a:...
Celiaki

Celiaki

Celiakistudie Celiakipatienter sökes till läkemedelsstudie Vi söker deltagare till en studie som ser på effekten och toleransen av 3 olika doser av ett nytt läkemedel hos patienter med välkontrollerad glutenintolerans som upplever symptom trots en glutenfri diet. Vem...