Övervikt med diabetes

Övervikt med diabetes

Övervikt med diabetes   Undersökning av potentiella nya behandlingar mot fetma Se om vår kliniska prövning inriktad på fetma är lämplig för dig. I SYNCHRONIZE™-2-prövningen testas ett prövningsläkemedel i syfte att se om det fungerar för att minska kroppsvikten...
Ångest

Ångest

Ångeststudie Upplever du eller någon du känner ångest? Fundera på att delta i en klinisk forskningsstudie om ångest Studien SEP361-226 undersöker ett prövningsläkemedel för att ta reda på om det fungerar på personer med generaliserat ångestsyndrom (GAD). Studien...
Hjärt- kärlsjukdom

Hjärt- kärlsjukdom

Hjärt- kärlsjukdomsstudie Vi letar efter deltagare för en studie som utforskar hur man kan bättre förhindra kardiovaskulära händelser Som deltagare i studien behöver man endast gå på ett läkarbesök. Deltagare i denna studie kan bli erbjudna att delta i en framtida...
KOL

KOL

KOL-studie Har du KOL och vill vara med i en läkemedelsstudie? Vid Pharmasite pågår en ny internationell studie där man ska utvärdera ett nytt läkemedel under utveckling som ska ges som tillägg till ordinarie KOL-medicinering. För att kunna delta i studien krävs bl.a:...
Celiaki

Celiaki

Celiakistudie Celiakipatienter sökes till läkemedelsstudie Vi söker deltagare till en studie som ser på effekten och toleransen av 3 olika doser av ett nytt läkemedel hos patienter med välkontrollerad glutenintolerans som upplever symptom trots en glutenfri diet. Vem...
Migrän

Migrän

Migränstudie Lider du av migrän och önskar delta i en studie med ett nytt läkemedel mot sjukdomen? Vi söker personer med migrän till en läkemedelsstudie. Syftet med studien är att undersöka effekt och säkerhet vid daglig eller varannan dags användning av ett läkemedel...